ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล คลองคะเชนทร์
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 6 มิ.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
25631,2036639371,1174,473159------8,552
256279736642,30872,79944,9116466505097191,052414164,226
ยอดยกมาตั้งแต่ 24 เม.ย. 2562 ถึง 30 พ.ย. 2561   23
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   172,801
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี