หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
(พจ0023.1/1074)(ลง 27 ม.ค.65) การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมนนาทางวิชาการเพื่อเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น(พจ0023.1/1074)(ลง 27 ม.ค.65)  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
พจ 0023.2/ว 404 ลว 27 ม.ค. 65 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค. (พจ0023.2/ว 404)(ลว 27 มี.ค. 65)  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
พจ 0023.2/ว 403 ลว 27 ม.ค. 65 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค. (พจ0023.2/ว403)(ลว 27 ม.ค. 65)  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
พจ 0023.2/ว 400 ลว 27 ม.ค. 65 สํารวจแผนความต้องการแพทย์คู่สัญญา ระยะ 10 ปี (2566-2575)  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
พจ 0023.2/ว 399 ลว 27 ม.ค.65 สํารวจแผนความต้องการนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทําสัญญาฯ เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ระยะ 5 ปี  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
พจ 0023.2/ว 401 ลว 27 ม.ค. 65 การขยายเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง พจ 0023.2/ว 401 ลว 27 ม.ค. 65  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 3,012
     
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056-990242 โทรสาร : 056-990242

 
จำนวนผู้เข้าชม 3,882,457 เริ่มนับ 24 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-990242
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ :
IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10