หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
ที่ทำการ อบต.คลองคะเชนทร์
วิสัยทัศน์ อบต.คลองคะเชนทร์
"ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
เสริมสร้างสุขภาวะดีมีการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สังคมธรรมาภิบาลสมานฉันท์ มุ่งมั่นพัฒนาสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมสู่อาเซียน"
คณะผู้บริหาร อบต.คลองคะเชนทร์
ศาสนสถาน ในตำบลคลองคะเชนทร์
วัดถ้ำชาละวัน
วัดดงชะพลู
วัดคลองคะเชนทร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองคะเชนทร์
ศูนย์ผู้สูงอายุคลองคะเชนทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์
1
2
3
4
5
 
NEWS
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล คลองคะเชนทร์
Khlongkhachen Subdistrict Administrative Organization
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนา ตำบลของเราต่อไปค่ะ
   
นางอุมาพร แก้วทอง  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์  
 
 
กิจกรรม อบต.
ACTIVITIES
กิจการสภา
COUNCIL
วีดิทัศน์
VIDEO
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
     
 
ประกาศช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ETI) [ 11 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์ มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานขอ [ 18 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ยุทธการ รักษ์เมืองพิจิตร ร่วมกันพิชิต โควิด 19 [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 33 
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 11 พ..ศ. 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 60 
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องการห้ามกักตุนสินค้า [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 30 
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการและประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่า [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 32 
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการและประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่า [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 36 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 39 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณ [ 9 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 54 
ภัยคุกคามยาเสพติด/ความเสียหายจากยาเสพติด [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ.1441) [ 30 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการและประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่า [ 19 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 63 
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19 ) [ 18 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์น้ำฤดูแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2562/63 [ 18 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลา [ 9 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 82 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองคะเชนทร์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 56 
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 22 
โครงการ สุขาน่าใช้ ใส่ใจคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
โครงการปรับสถภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหลับผู้สูงอายุ ผู้พิการที่อยู่ในระยะจำเป็นต [ 16 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 278 
ขอเชิญร่วมงานไทยเทียวไทย\"ไปเทียวสวนนงนุชฟรี 1 เดือน\" [ 15 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 79 
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายวัสดุที่ได้จากการขุดลอก(ดินตะกอนปนวัชพืช)โดยวิธีขายทอดตลา [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกียวกับแชร์ลูกโซ่ [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมอหิวาต์แอฟริกาในสุกร [ 27 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 36 
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 [ 19 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
ขอเชิญร่วมงานขอทานข้าวต้ม ในวันที่ 12 ตุลาคม 2562. [ 11 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 105 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังไฟฟ้า [ 28 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 94 
มาตรการความปลอดภัย [ 23 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 73 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อกา [ 16 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 85 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื [ 18 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 73 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื [ 18 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 106 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์เรื่องมาตรการเน้นหนักด้านความปลอดภัยทางถน [ 28 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 76 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ [ 16 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 87 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์เชิญร่วมบริจาคหนังสือสภาพดีโครงการ \"หนังส [ 24 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 56 
ประกาศแสดงเจตจำนงค์ ปี 2561 [ 9 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 89 
 
   
     
 
 
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP
 
     
 
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเ [ 10 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 37 
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเ [ 17 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 37 
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเ [ 17 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 23 
 
   
 
     
 
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเ [ 10 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเ [ 9 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเ [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 17 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 44 
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเ [ 17 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 38 
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 202 
 
   
 
     
 


จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ -ระบบไฟส่องสว่างรอบคัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง-แบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเ [ 2 ก.ค. 2563 ]

 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
     
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9799-9874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกาาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9899-9974 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 สน.บถ.  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9787-9798 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9764-9767 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9883 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ กสธ. มท 0819.2/ว1992  [ 3 ก.ค. 2563 ]
แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3903 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 3 ก.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 กศ. มท 0816.5/ว1991  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1978 [บัญชีรายชื่อ (รายเก่า)] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีสรุป อปท]  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การตอบแบบสอบถามการเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1977 [แบบสอบถาม]  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สน.บถ. มท 0809.2/ว1971  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว89  [ 3 ก.ค. 2563 ]
แจ้งกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 4 และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) สน.บถ. มท 0809.4/ว1960  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1928 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว1957  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1907  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพร้อมของ อบต.กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA) กสว. มท 0820.2/ว1942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว สน.บถ. มท 0809.2/ว77 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1930 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว1906 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว1931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งและกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1940  [ 1 ก.ค. 2563 ]
 
   
     
 
พจ0023.3-ว2661 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งาน แอปพลิเคชัน พ้นภัย [ 9 ก.ค. 2563 ]     
พจ 0023.5/ว 671 แจ้งประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุง Factor F [ 9 ก.ค. 2563 ]     
พจ 0023.5/ว 671 แจ้งประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุง Factor F [ 9 ก.ค. 2563 ]     
พจ 0023.5/ว 2660 แจ้งปรับเปลี่ยนวันดำเนินการโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2563 เพิ่มเติม [ 9 ก.ค. 2563 ]     
พจ 0023.5/ว 8197 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]     
พจ0023.2/ว2653 1- แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 จำนวน 18 รุ่น [ 9 ก.ค. 2563 ]     
พจ0023.2/ว2653 2- แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 จำนวน 18 รุ่น [ 9 ก.ค. 2563 ]     
พจ0023.2-ว2654 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 4 ก.ค. -ก.ย.63 [ 9 ก.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2649 เเจ้งมติที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพหลักการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย Cluster ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มที่ 1 [ 9 ก.ค. 2563 ]     
พจ 0023.3/ว 1788 ขอให้ อปท. เข้าไปบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ระบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2622 แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พ.ศ.2559-2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID -19 [ 8 ก.ค. 2563 ]     
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2621 การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]     
พจ0023.2/2620 แจ้งกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]     
พจ0023.1/ว2615 ขอความอนุเคราะห์ส่งสื่อประชาสัมพันธ์ [ 3 ก.ค. 2563 ]   
พจ0023.3-ว2606 ขอยกเลิกการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยพิจิตรเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]   
พจ0023.3-ว2605 รายงานผลการจัดทำตัวชี้วัดในด้านที่ 1 การบริหารจัดการ หมวดที่ 9 การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด [ 3 ก.ค. 2563 ]   
พจ0023.2/ว2609 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด  [ 3 ก.ค. 2563 ]   
พจ0023.3-8059 มอบหมายผู้แทนของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม [ 3 ก.ค. 2563 ]   
พจ0023.2/ว2608 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี งปม.2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]   
 
   
 
 
 
 
กระดานสนทนา
Our Webboard
     
 
สมุนไพรตัวไหนรักษาโรคอะไร ไปดูกันเลย (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 1641  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 เม.ย. 2562)    อ่าน 431  ตอบ 0  
 
   
 
ศูนย์ผู้สูงอายุคลองคะเชนทร์
งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
     
 
โครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 25 มี.ค. 63 [ 25 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
   
     
 
อุบัติเหตุรถชนกันบริเวณเเยกสะพานอู่ช่างโจ้ ม.3 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2ราย [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
ออกรับผู้ป่วยบริเวณบ้านเลขที่ 157 ม.4 ต .คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
หน่วยกู้ชีพ อบต.คลองคะเชนทร์ ออกรับผู้ป่วยบริเวณ ม.3 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
อุบัติเหตุรถชนกันบริเวณสะพานอู่ช่างโจ้ ม.3 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร [ 27 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
   
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
 
 
 
 
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 

วัดถ้ำชาละวัน

วัดดงชะพลู
 
 
 
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คำแนะนำการชำระภาษี
ระเบียบ
แบบฟอร์ม เพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
การเก็บรวบรวม
องค์ความรู้ต่างๆภายในองค์กร
อย่างเป็นระบบ เพื่ิอใช้ประกอบ
การพัฒนาด้านต่างๆ
การจัดการองค์ความรู้
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการศึกษา
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   แผนที่ดาวเทียม
Google Earth     
 
 
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในบริการ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
สายตรงปลัด
โทร 084-895-9935
Link ที่น่าสนใจ
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 24 เม.ย. 2562
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056-990242 โทรสาร : 056-990242

 
จำนวนผู้เข้าชม 1,008,138 เริ่มนับ 24 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-649-9999
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ :
IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10