หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
ที่ทำการ อบต.คลองคะเชนทร์
วิสัยทัศน์ อบต.คลองคะเชนทร์
"ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
เสริมสร้างสุขภาวะดีมีการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สังคมธรรมาภิบาลสมานฉันท์ มุ่งมั่นพัฒนาสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมสู่อาเซียน"
คณะผู้บริหาร อบต.คลองคะเชนทร์
ศาสนสถาน ในตำบลคลองคะเชนทร์
วัดถ้ำชาละวัน
วัดดงชะพลู
วัดคลองคะเชนทร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองคะเชนทร์
ศูนย์ผู้สูงอายุคลองคะเชนทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์
1
2
3
4
5
 
NEWS
ประกาศ แจ้งยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่ส่วนงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร. 056-990242 ค่ะ
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล คลองคะเชนทร์
Khlongkhachen Subdistrict Administrative Organization
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนา ตำบลของเราต่อไปค่ะ
   
นางอุมาพร แก้วทอง  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์  
 
 
กิจกรรม อบต.
ACTIVITIES
กิจการสภา
COUNCIL
วีดิทัศน์
VIDEO


- ทดสอบ กิจการสภา - [ 19 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 71 


- ทดสอบ VDO วีดิทัศน์ - [ 19 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 75 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
     
 
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 3 
โครงการ สุขาน่าใช้ ใส่ใจคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
โครงการปรับสถภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหลับผู้สูงอายุ ผู้พิการที่อยู่ในระยะจำเป็นต [ 16 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 28 
ขอเชิญร่วมงานไทยเทียวไทย\"ไปเทียวสวนนงนุชฟรี 1 เดือน\" [ 15 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายวัสดุที่ได้จากการขุดลอก(ดินตะกอนปนวัชพืช)โดยวิธีขายทอดตลา [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกียวกับแชร์ลูกโซ่ [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมอหิวาต์แอฟริกาในสุกร [ 27 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 [ 19 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ขอเชิญร่วมงานขอทานข้าวต้ม ในวันที่ 12 ตุลาคม 2562. [ 11 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 59 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังไฟฟ้า [ 28 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 69 
มาตรการความปลอดภัย [ 23 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 45 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อกา [ 16 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 55 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื [ 18 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 49 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื [ 18 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 65 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์เรื่องมาตรการเน้นหนักด้านความปลอดภัยทางถน [ 28 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 51 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ [ 16 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 50 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์เชิญร่วมบริจาคหนังสือสภาพดีโครงการ \"หนังส [ 24 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 28 
ประกาศแสดงเจตจำนงค์ ปี 2561 [ 9 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 61 
 
   
     
 
- ทดสอบ ข่าวสรรหาบุคลากร - [ 19 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 78 
 
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP
 
     
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ [ 30 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรร (ดีเซล) [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศลงจ่ายพัสดุ ออกจากทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
 
   
 
     
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
- ทดสอบ ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง - [ 19 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 70 
 
   
 
     
 


จ้างก่อสร้างถังน้ำใสขนาดความจุ 14 ลูกบาศ์กเมตร ภายใน อบต.คลองคะเชนทร์ ม.8 โดยวิธ [ 9 เม.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้านนายมะลิ ตุงคะศิริ (ช่วงที่ 2) หมู่ 2 ตำบลคลองคะเชนทร [ 3 เม.ย. 2562 ]

 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
     
 
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กสธ. มท 0819.3/ว443  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 กสธ. มท 0819.2/ว455  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว457  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว452  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว441  [ 14 ก.พ. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว0916  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว407  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว440  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว444  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ รุ่นที่ 11 - 20 กยผ. มท 0815.4/ว12  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเรื่องการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัล โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน (Platform Based Management : PBM) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว442  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน สน.คท. มท 0808.2/ว394  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว0924  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว417 [คู่มือการกรอกข้อมูล]  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) กค. มท 0803.3./ว419  [ 13 ก.พ. 2563 ]
กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลเทศบาลที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว421  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว420  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว399  [ 13 ก.พ. 2563 ]
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กยผ. มท 0815.4/ว410  [ 12 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.พ. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งรวมข้อมูลการตอบข้อหารือด้านการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (ANSWER BOX) สน.บถ. มท 0809.4/ว347 [Answer box] [คู่มือเลื่อนเงินเดือน]  [ 11 ก.พ. 2563 ]
ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว372  [ 11 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน ตบ. มท 0805.2/ว384  [ 11 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) สน.คท. มท 0808.2/ว385  [ 11 ก.พ. 2563 ]
 
   
     
 
พจ0023.2-ว612 แกัไขคำสั่งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เฉพาะราย [ 14 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.2-ว619 แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร [ 14 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.2-ว648 แต่งตั้งประธาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาอุทรธณ์และร้องทุกข์ในคณะกรรมาการพนักงานเทศบาลพิจิตร [ 14 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.4-ว115 ขอเชิญร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วยงานรัฐ [ 14 ก.พ. 2563 ]     
พจ023.2-ว641 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน  [ 14 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.3-ว645 ชะลอการสอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Competency Test : LCT [ 14 ก.พ. 2563 ]     
1-แจ้งให้ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-Plan - eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ 11-20 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
2-แจ้งให้ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-Plan - eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ 11-20 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
3-แจ้งให้ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-Plan - eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ 11-20 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
4-แจ้งให้ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-Plan - eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ 11-20  [ 14 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.3-ว642 ขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ประจำปี 2563 [ 15 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.4/ว4500 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น หลักสูตร 5 วัน จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.3-1918 การอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 13 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.3-ว624 การขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริม นม กรณีเด็กรหัส G [ 13 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.3-ว625 แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.3-ว626 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]     
พจ 0023.5/ว 621 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค. 63 [ 13 ก.พ. 2563 ]     
พจ 0023.5/ว 1872 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 ม.ค.-ก.พ. 63 [ 13 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.3-ว613 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.2/ว104 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/อบต. ตำแหน่งครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยธฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 [ 12 ก.พ. 2563 ]     
 
   
 
 
 
 
กระดานสนทนา
Our Webboard
     
 
สมุนไพรตัวไหนรักษาโรคอะไร ไปดูกันเลย (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 1585  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 เม.ย. 2562)    อ่าน 190  ตอบ 0  
 
   
 
ศูนย์ผู้สูงอายุคลองคะเชนทร์
งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
     
 
- ทดสอบ ศูนย์ผู้สูงอายุ - [ 19 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
   
     
 
- ทดสอบ งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน - [ 19 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
   
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
 
 
 
 
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 

วัดถ้ำชาละวัน

วัดดงชะพลู
 
 
 
 ภาษีป้าย
 ภาษีบำรุงท้องที่
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คำแนะนำการชำระภาษี
ระเบียบ
แบบฟอร์ม เพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
การเก็บรวบรวม
องค์ความรู้ต่างๆภายในองค์กร
อย่างเป็นระบบ เพื่ิอใช้ประกอบ
การพัฒนาด้านต่างๆ
การจัดการองค์ความรู้
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการศึกษา
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   แผนที่ดาวเทียม
Google Earth     
 
 
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในบริการ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
สายตรงปลัด
โทร 084-895-9935
Link ที่น่าสนใจ
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 24 เม.ย. 2562
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056-990242 โทรสาร : 056-990242

 
จำนวนผู้เข้าชม 165,755 เริ่มนับ 24 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-649-9999
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ :
IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10