หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
ข่าวสาร
 

 
โครงการปรับสถภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหลับผู้สูงอายุ ผู้พิการที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562  
นางลูกจันทร์ ขวัญอยู่
ลำดับภาพที่ 1/6
นาบทิพย์ ชูเมือง
ลำดับภาพที่ 2/6
นางปราณี ภูผาทอง
ลำดับภาพที่ 3/6
นายสมหมาย จันทร์หอม
ลำดับภาพที่ 4/6
นางสาวสง่า น้อยห่ำ
ลำดับภาพที่ 5/6
นายวิลัย ภู่โพธิ์เกต
ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
นางลูกจันทร์ ขวัญอยู่
นาบทิพย์ ชูเมือง
นางปราณี ภูผาทอง
นายสมหมาย จันทร์หอม
นางสาวสง่า น้อยห่ำ
นายวิลัย ภู่โพธิ์เกต
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการปรับสถภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหลับผู้สูงอายุ ผู้พิการที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคลองคะเชนทร์ จำนวน 9 ราย รวมยอดเงินทั้งสิ้น 258,400 บาท ราบระเอียดมีดังนี้

1.- นางลูกจันทร์ ขวัญอยู่ บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เป็นจำนวนเงิน 30,500 บาท

2.- นางจำนงค์ เดชบุญ บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เป็นจำนวนเงิน 10,400 บาท

3.- นายทิพย์ ชูเมือง บ้านเลขที่ 29/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เป็นจำนวนเงิน 17,500 บาท

4.- นางปราณี ภูผาทอง บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เป็นจำนวนเงิน 28,100 บาท

5.- นายสมหมาย จันทร์หอม บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เป็นจำนวนเงิน 43,600 บาท

6.- นางสาวสง่า น้อยห่ำ บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เป็นจำนวนเงิน 31,200 บาท

7.- นายวิลัย ภู่โพธิ์เกต บ้านเลขที่ 48/2 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เป็นจำนวนเงิน 36,800 บาท

8.- นางเรณู ทรัพย์ทอง บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เป็นจำนวนเงิน 40,600 บาท

9.- นางศศิลักษณ์ เดชมัด บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เป็นจำนวนเงิน 19,700 บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ม.ค. 2563 เวลา 14.52 น. โดย คุณ หัสยนัฏ หัทยาพาณิชนันท์

ผู้เข้าชม 296 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
นางลูกจันทร์ ขวัญอยู่
ลำดับภาพที่ 1/141
นางลูกจันทร์ ขวัญอยู่
ลำดับภาพที่ 2/141
นางลูกจันทร์ ขวัญอยู่
ลำดับภาพที่ 3/141
นางลูกจันทร์ ขวัญอยู่
ลำดับภาพที่ 4/141
นางลูกจันทร์ ขวัญอยู่
ลำดับภาพที่ 5/141
นางลูกจันทร์ ขวัญอยู่
ลำดับภาพที่ 6/141
นางลูกจันทร์ ขวัญอยู่
ลำดับภาพที่ 7/141
นางลูกจันทร์ ขวัญอยู่
ลำดับภาพที่ 8/141
นางลูกจันทร์ ขวัญอยู่
ลำดับภาพที่ 9/141
นางลูกจันทร์ ขวัญอยู่
ลำดับภาพที่ 10/141
นางลูกจันทร์ ขวัญอยู่
ลำดับภาพที่ 11/141
นางลูกจันทร์ ขวัญอยู่
ลำดับภาพที่ 12/141
นางลูกจันทร์ ขวัญอยู่
ลำดับภาพที่ 13/141
นางลูกจันทร์ ขวัญอยู่
ลำดับภาพที่ 14/141
นางลูกจันทร์ ขวัญอยู่
ลำดับภาพที่ 15/141
นางลูกจันทร์ ขวัญอยู่
ลำดับภาพที่ 16/141
นางลูกจันทร์ ขวัญอยู่
ลำดับภาพที่ 17/141
นางลูกจันทร์ ขวัญอยู่
ลำดับภาพที่ 18/141
นางจำนงค์ เดชบุญ
ลำดับภาพที่ 19/141
นางจำนงค์ เดชบุญ
ลำดับภาพที่ 20/141
นางจำนงค์ เดชบุญ
ลำดับภาพที่ 21/141
นางจำนงค์ เดชบุญ
ลำดับภาพที่ 22/141
นางจำนงค์ เดชบุญ
ลำดับภาพที่ 23/141
นางจำนงค์ เดชบุญ
ลำดับภาพที่ 24/141
นางจำนงค์ เดชบุญ
ลำดับภาพที่ 25/141
นางจำนงค์ เดชบุญ
ลำดับภาพที่ 26/141
นางจำนงค์ เดชบุญ
ลำดับภาพที่ 27/141
นางจำนงค์ เดชบุญ
ลำดับภาพที่ 28/141
นางจำนงค์ เดชบุญ
ลำดับภาพที่ 29/141
นางจำนงค์ เดชบุญ
ลำดับภาพที่ 30/141
นาบทิพย์ ชูเมือง
ลำดับภาพที่ 31/141
นาบทิพย์ ชูเมือง
ลำดับภาพที่ 32/141
นาบทิพย์ ชูเมือง
ลำดับภาพที่ 33/141
นาบทิพย์ ชูเมือง
ลำดับภาพที่ 34/141
นาบทิพย์ ชูเมือง
ลำดับภาพที่ 35/141
นาบทิพย์ ชูเมือง
ลำดับภาพที่ 36/141
นาบทิพย์ ชูเมือง
ลำดับภาพที่ 37/141
นาบทิพย์ ชูเมือง
ลำดับภาพที่ 38/141
นาบทิพย์ ชูเมือง
ลำดับภาพที่ 39/141
นาบทิพย์ ชูเมือง
ลำดับภาพที่ 40/141
นาบทิพย์ ชูเมือง
ลำดับภาพที่ 41/141
นาบทิพย์ ชูเมือง
ลำดับภาพที่ 42/141
นาบทิพย์ ชูเมือง
ลำดับภาพที่ 43/141
นาบทิพย์ ชูเมือง
ลำดับภาพที่ 44/141
นาบทิพย์ ชูเมือง
ลำดับภาพที่ 45/141
นางปราณี ภูผาทอง
ลำดับภาพที่ 46/141
นางปราณี ภูผาทอง
ลำดับภาพที่ 47/141
นางปราณี ภูผาทอง
ลำดับภาพที่ 48/141
นางปราณี ภูผาทอง
ลำดับภาพที่ 49/141
นางปราณี ภูผาทอง
ลำดับภาพที่ 50/141
นางปราณี ภูผาทอง
ลำดับภาพที่ 51/141
นางปราณี ภูผาทอง
ลำดับภาพที่ 52/141
นางปราณี ภูผาทอง
ลำดับภาพที่ 53/141
นางปราณี ภูผาทอง
ลำดับภาพที่ 54/141
นางปราณี ภูผาทอง
ลำดับภาพที่ 55/141
นางปราณี ภูผาทอง
ลำดับภาพที่ 56/141
นางปราณี ภูผาทอง
ลำดับภาพที่ 57/141
นางปราณี ภูผาทอง
ลำดับภาพที่ 58/141
นางปราณี ภูผาทอง
ลำดับภาพที่ 59/141
นางปราณี ภูผาทอง
ลำดับภาพที่ 60/141
นางปราณี ภูผาทอง
ลำดับภาพที่ 61/141
นายสมหมาย จันทร์หอม
ลำดับภาพที่ 62/141
นายสมหมาย จันทร์หอม
ลำดับภาพที่ 63/141
นายสมหมาย จันทร์หอม
ลำดับภาพที่ 64/141
นายสมหมาย จันทร์หอม
ลำดับภาพที่ 65/141
นายสมหมาย จันทร์หอม
ลำดับภาพที่ 66/141
นายสมหมาย จันทร์หอม
ลำดับภาพที่ 67/141
นายสมหมาย จันทร์หอม
ลำดับภาพที่ 68/141
นายสมหมาย จันทร์หอม
ลำดับภาพที่ 69/141
นายสมหมาย จันทร์หอม
ลำดับภาพที่ 70/141
นายสมหมาย จันทร์หอม
ลำดับภาพที่ 71/141
นายสมหมาย จันทร์หอม
ลำดับภาพที่ 72/141
นายสมหมาย จันทร์หอม
ลำดับภาพที่ 73/141
นายสมหมาย จันทร์หอม
ลำดับภาพที่ 74/141
นายสมหมาย จันทร์หอม
ลำดับภาพที่ 75/141
นางสาวสง่า น้อยห่ำ
ลำดับภาพที่ 76/141
นางสาวสง่า น้อยห่ำ
ลำดับภาพที่ 77/141
นางสาวสง่า น้อยห่ำ
ลำดับภาพที่ 78/141
นางสาวสง่า น้อยห่ำ
ลำดับภาพที่ 79/141
นางสาวสง่า น้อยห่ำ
ลำดับภาพที่ 80/141
นางสาวสง่า น้อยห่ำ
ลำดับภาพที่ 81/141
นางสาวสง่า น้อยห่ำ
ลำดับภาพที่ 82/141
นางสาวสง่า น้อยห่ำ
ลำดับภาพที่ 83/141
นางสาวสง่า น้อยห่ำ
ลำดับภาพที่ 84/141
นางสาวสง่า น้อยห่ำ
ลำดับภาพที่ 85/141
นางสาวสง่า น้อยห่ำ
ลำดับภาพที่ 86/141
นางสาวสง่า น้อยห่ำ
ลำดับภาพที่ 87/141
นางสาวสง่า น้อยห่ำ
ลำดับภาพที่ 88/141
นางสาวสง่า น้อยห่ำ
ลำดับภาพที่ 89/141
นางสาวสง่า น้อยห่ำ
ลำดับภาพที่ 90/141
นายวิลัย ภู่โพธิ์เกต
ลำดับภาพที่ 91/141
นายวิลัย ภู่โพธิ์เกต
ลำดับภาพที่ 92/141
นายวิลัย ภู่โพธิ์เกต
ลำดับภาพที่ 93/141
นายวิลัย ภู่โพธิ์เกต
ลำดับภาพที่ 94/141
นายวิลัย ภู่โพธิ์เกต
ลำดับภาพที่ 95/141
นายวิลัย ภู่โพธิ์เกต
ลำดับภาพที่ 96/141
นายวิลัย ภู่โพธิ์เกต
ลำดับภาพที่ 97/141
นายวิลัย ภู่โพธิ์เกต
ลำดับภาพที่ 98/141
นายวิลัย ภู่โพธิ์เกต
ลำดับภาพที่ 99/141
นายวิลัย ภู่โพธิ์เกต
ลำดับภาพที่ 100/141
นายวิลัย ภู่โพธิ์เกต
ลำดับภาพที่ 101/141
นายวิลัย ภู่โพธิ์เกต
ลำดับภาพที่ 102/141
นายวิลัย ภู่โพธิ์เกต
ลำดับภาพที่ 103/141
นายวิลัย ภู่โพธิ์เกต
ลำดับภาพที่ 104/141
นายวิลัย ภู่โพธิ์เกต
ลำดับภาพที่ 105/141
นายวิลัย ภู่โพธิ์เกต
ลำดับภาพที่ 106/141
นางเรณู ทรัพย์ทอง
ลำดับภาพที่ 107/141
นางเรณู ทรัพย์ทอง
ลำดับภาพที่ 108/141
นางเรณู ทรัพย์ทอง
ลำดับภาพที่ 109/141
นางเรณู ทรัพย์ทอง
ลำดับภาพที่ 110/141
นางเรณู ทรัพย์ทอง
ลำดับภาพที่ 111/141
นางเรณู ทรัพย์ทอง
ลำดับภาพที่ 112/141
นางเรณู ทรัพย์ทอง
ลำดับภาพที่ 113/141
นางเรณู ทรัพย์ทอง
ลำดับภาพที่ 114/141
นางเรณู ทรัพย์ทอง
ลำดับภาพที่ 115/141
นางเรณู ทรัพย์ทอง
ลำดับภาพที่ 116/141
นางเรณู ทรัพย์ทอง
ลำดับภาพที่ 117/141
นางเรณู ทรัพย์ทอง
ลำดับภาพที่ 118/141
นางเรณู ทรัพย์ทอง
ลำดับภาพที่ 119/141
นางเรณู ทรัพย์ทอง
ลำดับภาพที่ 120/141
นางเรณู ทรัพย์ทอง
ลำดับภาพที่ 121/141
นางเรณู ทรัพย์ทอง
ลำดับภาพที่ 122/141
นางเรณู ทรัพย์ทอง
ลำดับภาพที่ 123/141
นางเรณู ทรัพย์ทอง
ลำดับภาพที่ 124/141
นางเรณู ทรัพย์ทอง
ลำดับภาพที่ 125/141
นางเรณู ทรัพย์ทอง
ลำดับภาพที่ 126/141
นางเรณู ทรัพย์ทอง
ลำดับภาพที่ 127/141
นางศศิลักษณ์ เดชมัด
ลำดับภาพที่ 128/141
นางศศิลักษณ์ เดชมัด
ลำดับภาพที่ 129/141
นางศศิลักษณ์ เดชมัด
ลำดับภาพที่ 130/141
นางศศิลักษณ์ เดชมัด
ลำดับภาพที่ 131/141
นางศศิลักษณ์ เดชมัด
ลำดับภาพที่ 132/141
นางศศิลักษณ์ เดชมัด
ลำดับภาพที่ 133/141
นางศศิลักษณ์ เดชมัด
ลำดับภาพที่ 134/141
นางศศิลักษณ์ เดชมัด
ลำดับภาพที่ 135/141
นางศศิลักษณ์ เดชมัด
ลำดับภาพที่ 136/141
นางศศิลักษณ์ เดชมัด
ลำดับภาพที่ 137/141
นางศศิลักษณ์ เดชมัด
ลำดับภาพที่ 138/141
นางศศิลักษณ์ เดชมัด
ลำดับภาพที่ 139/141
นางศศิลักษณ์ เดชมัด
ลำดับภาพที่ 140/141
นางศศิลักษณ์ เดชมัด
ลำดับภาพที่ 141/141
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056-990242 โทรสาร : 056-990242

 
จำนวนผู้เข้าชม 1,026,457 เริ่มนับ 24 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-649-9999
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ :
IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10