หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
ข่าวสาร
 

 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์น้ำฤดูแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2562/63  
 

          ด้วยสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา แจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 ดังนี้
          1. มาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีปรมาณน้ำเพียวพอต่อการอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ พืชต่อเนื่องและพืชอื่นๆ เท่านั้น แต่ไม่สามารถสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปรังได้ จึงขอคว่มร่วมมือจากทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเคร่งครัด
          2. ปริมาณน้ำต้นทุนของ 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนศิริกิติ์ เขื่อนแควร้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 มีปริมาณน้ำเก็บกัก 9,885 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 39.75% และปริมาณน้ำการใช้ 3,189 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 17.55% อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย เทียบกับ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่มีปรมาณน้ำการใช้ 7,907 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 43.50%

          อบต.คลองคะเชนทร์ จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักเกี่ยวกับสถานณ์การน้ำฤดูแล้ง ปี 2562/63 ได้รับทราบและขอความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัด..

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2563 เวลา 11.02 น. โดย คุณ สุภัคนิตา ผลปราชญ์

ผู้เข้าชม 41 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056-990242 โทรสาร : 056-990242

 
จำนวนผู้เข้าชม 1,026,436 เริ่มนับ 24 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-649-9999
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ :
IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10