หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
ข่าวสาร
 

 
รายงานสรุปโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  
 

รายงานสรุปโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
          โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ซอยนายพาณิชย์ ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 7
ตำบลคลองคะเชนทร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.04 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการชนิดถาวร จำนวน 1 ป้าย วงเงินค่าก่อสร้าง 448,000 บาท
ตามสัญญเลขที่ 1/2564 วันเริ่มต้น 12 มกราคม 2564 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2564 ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนัทธี วะสะศิริ ถึง ที่นานายลำเภา ลำภูพวง หมู่ที่ 6
ตำบลคลองคะเชนทร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการชนิดถาวร จำนวน 1 ป้าย วงเงินค่าก่อสร้าง 400,000 บาท
ตามสัญญเลขที่ 2/2564 วันเริ่มต้น 28 มกราคม 2564 ถึง 27เมษายน 2564 ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อปลายายจวน ถึง นานายสายยันต์ มิ่งมณี หมู่ที่ 3
ตำบลคลองคะเชนทร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการชนิดชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท. 1-01 (โดยอนุโลม) วงเงินค่าก่อสร้าง 92,000 บาท
ตามสัญญเลขที่ 3/2564 วันเริ่มต้น 18 มีนาคม 2564 ถึง 15 มิถุนายน 2564 ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อปลายายจวน หมู่ที่ 3
ตำบลคลองคะเชนทร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการชนิดถาวร จำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท. 1-01 (โดยอนุโลม) วงเงินค่าก่อสร้าง 297,000 บาท
ตามสัญญเลขที่ 4/2564 วันเริ่มต้น 18 มีนาคม 2564 ถึง 15 มิถุนายน 2564 ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

          #โครงการก่อสร้างถนนและโครงการว่างท่อระบายน้ำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคันคลองชลประทานหน้าวัดถ้ำชาละวัน
บริเวณหน้าบ้านดาบน้อย ถึง วัดถ้ำชาละวัน หมู่ที่ 1 จำนวนเงิน 330,000 บาท

          โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยบุญเลิศ หมู่ที่ 5 จำนวนเงิน 300,000 บาท

          โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอยกรีตเสริมเหล็ก
ชนิด R.C.U - DITCH TYPE E หมู่ที่ 4 จำนวนเงิน 450,000 บาท

          #โครงการขยายเขตไฟฟ้าและน้ำประปาที่อยู่ระหว่างการรอดำเนินการ

          โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งระบบจำหน่ายจากบ้านนายพุ่ม ถึงบ้านนางสุดใจ หมู่ที่ 2
ตำบลคลองคะเชนทร์ จำนวนเงิน 400,000 บาท

          โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งระบบจำหน่าย สายเกาะสามล้อ
(สายบ้านนางสาวนำทิพย์ จันสีทอง) หมู่ที่ 10 ตำบลคลองคะเชนทร์ จำนวนเงิน 150,000 บาท

          โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งระบบจำหน่ายสายอู่ช่างเปิ่น หมู่ที่ 10
ตำบลคลองคะเชนทร์ จำนวนเงิน 250,000 บาท

          โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค สายซี 7 หมู่ที่ 8
ตำบลคลองคะเชนทร์ จำนวนเงิน 410,000 บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มิ.ย. 2564 เวลา 13.58 น. โดย คุณ ศิรินทร มังคลุดร

ผู้เข้าชม 94 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/42

ลำดับภาพที่ 2/42

ลำดับภาพที่ 3/42

ลำดับภาพที่ 4/42

ลำดับภาพที่ 5/42

ลำดับภาพที่ 6/42

ลำดับภาพที่ 7/42

ลำดับภาพที่ 8/42

ลำดับภาพที่ 9/42

ลำดับภาพที่ 10/42

ลำดับภาพที่ 11/42

ลำดับภาพที่ 12/42

ลำดับภาพที่ 13/42

ลำดับภาพที่ 14/42

ลำดับภาพที่ 15/42

ลำดับภาพที่ 16/42

ลำดับภาพที่ 17/42

ลำดับภาพที่ 18/42

ลำดับภาพที่ 19/42

ลำดับภาพที่ 20/42

ลำดับภาพที่ 21/42

ลำดับภาพที่ 22/42

ลำดับภาพที่ 23/42

ลำดับภาพที่ 24/42

ลำดับภาพที่ 25/42

ลำดับภาพที่ 26/42

ลำดับภาพที่ 27/42

ลำดับภาพที่ 28/42

ลำดับภาพที่ 29/42

ลำดับภาพที่ 30/42

ลำดับภาพที่ 31/42

ลำดับภาพที่ 32/42

ลำดับภาพที่ 33/42

ลำดับภาพที่ 34/42

ลำดับภาพที่ 35/42

ลำดับภาพที่ 36/42

ลำดับภาพที่ 37/42

ลำดับภาพที่ 38/42

ลำดับภาพที่ 39/42

ลำดับภาพที่ 40/42

ลำดับภาพที่ 41/42

ลำดับภาพที่ 42/42
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056-990242 โทรสาร : 056-990242

 
จำนวนผู้เข้าชม 3,882,533 เริ่มนับ 24 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-990242
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ :
IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10