หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
ข่าวสาร
 

 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือป้องกันการทุจริต  
 

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti corruption toolbox) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ  หลักสูตร องค์ความรู้ คู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ ระบบหรือนวัตกรรม ฯลฯ ที่มีส่วนส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก สำนักงาน ป.ป.ช. สำหรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชน รวมถึงการดำเนินงานของภาครัฐ รัฐวิสหกิจ เอกชน และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อขยายผลการป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการที่มีส่วนร่วมประชาชนทุกภาคส่วน จึงได้เปิดใช้งานเว็บเพจทางเครื่องมือป้องกันการทุจริต (anti corruption toolbox) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง QR code และทางเว็บไซด์ สำนักงานปปช

รายละเอียด QR CODE และเว็บไซต์ ด้านล่าง
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20210314195056128/toolbox?

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มิ.ย. 2564 เวลา 09.41 น. โดย คุณ ศิรินทร มังคลุดร

ผู้เข้าชม 84 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056-990242 โทรสาร : 056-990242

 
จำนวนผู้เข้าชม 3,882,418 เริ่มนับ 24 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-990242
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ :
IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10