หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
ข่าวสาร
 

 
กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2563  
 

ด้วยกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการฮัจย์ พ.ศ 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 138 ตอน 23 ก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (วันที่ 26 กันยายน 2554)

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เวลา 15.10 น. โดย คุณ ศิรินทร มังคลุดร

ผู้เข้าชม 56 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056-990242 โทรสาร : 056-990242

 
จำนวนผู้เข้าชม 3,882,425 เริ่มนับ 24 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-990242
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ :
IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10