หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
ข่าวสาร
 

 
ประชาสัมพันธ์ คำชี้แจงข้อปฏิบัติการห้ามคิดค่าชัั่งน้ำหนักสินค้าเกษตรที่รับซื้อ ปี 2564  
 

ด้วยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้ออกประกาศ กกร. เกี่ยวกับ การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลปาล์มน้ำมัน และหัวมันสำปะหลังสด โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบ จังหวัดพิจิตร จึงส่งประกาศ กกร. เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อ สินค้าเกษตรทั้ง ๔ ฉบับ มีข้อกำหนดใหม่ ห้ามมิให้ผู้ประกอบการที่รับซื้อสินค้าเกษตรทั้ง ๔ ชนิด คิดค่าชั่ง น้ำหนักสินค้าเกษตรที่รับซื้อ โดยให้ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่ รับทราบ และปฏิบัติ ให้ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าเกษตรรายใดมีการคิดค่าชั่งน้ำหนักสินค้าเกษตรที่รับซื้อ จะมีความผิดตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีโทษจำคุก ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รายละเอียดตามเอกสานด้านบน

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ย. 2564 เวลา 13.31 น. โดย คุณ ศิรินทร มังคลุดร

ผู้เข้าชม 40 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056-990242 โทรสาร : 056-990242

 
จำนวนผู้เข้าชม 3,882,400 เริ่มนับ 24 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-990242
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ :
IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10