หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
ข่าวสาร
 

 
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๓ ฉบับ  
 

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๓ ฉบับ
๑) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พศ. ๒๕๖๔
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๘ ก เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒) กฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานเบกษา เล่ม
๑๓๔ ตอนที่ ๒๘ ก เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๓) กฎกระทรวงการขนส่งสัตว์และเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๒๘ ก เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ม.ค. 2565 เวลา 13.44 น. โดย คุณ ศิรินทร มังคลุดร

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056-990242 โทรสาร : 056-990242

 
จำนวนผู้เข้าชม 3,882,402 เริ่มนับ 24 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-990242
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ :
IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10