หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
คำสั่ง
   
 
  นางอุมาพร แก้วทอง
  นายกอบต.คลองคะเชนทร์
 
สถานที่สำคัญ   
 
กิจกรรม อบต.   
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 24 เม.ย. 2562
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ที่ 216/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ที่ 218/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ที่ 217/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ที่ 215/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลหรือยกเลิกภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ที่ 164/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ที่ 165/2562 ประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ที่ 163/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ที่ 162/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลหรือยกเลิกภารกิจประจำปีงบประมาณ 2562 [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ที่ 401/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลหรือยกเลิกภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ที่ 400/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 7  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ที่ 22/2561เรื่อง การมอบอำนาจของนายกค์องค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 8  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ที่ 282/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 31 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 8  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ที่ 281/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลหรือยกเลิกภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 31 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 12  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ที่ 283/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 31 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 7  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ที่ 284/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 31 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)  
   
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056-990242 โทรสาร : 056-990242

 
จำนวนผู้เข้าชม 1,061,939 เริ่มนับ 24 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-649-9999
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ :
IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10