หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   
 
  นางอุมาพร แก้วทอง
  นายกอบต.คลองคะเชนทร์
 
สถานที่สำคัญ   
 
กิจกรรม อบต.   
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 24 เม.ย. 2562
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต. [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ากิจการอาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 111  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน เเละการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 118  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายดพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 109  
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 2562 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 95  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 123  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล( ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 126  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 111  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 124  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056-990242 โทรสาร : 056-990242

 
จำนวนผู้เข้าชม 3,179,159 เริ่มนับ 24 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-649-9999
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ :
IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10